Ons Zorgaanbod

ECG Huisarts Roermond

Disciplines in onze praktijk

 

Huisartsen

Bij de huisarts kunt u terecht op het spreekuur of wij leggen indien nodig een huisbezoek af. Ook kunt u telefonisch overleg plegen of een e-mail sturen met een korte medische vraag.
.
Wij rijden visites wanneer u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Onder het kopje “Medewerkers” kunt u zien op welke weekdagen de artsen aanwezig zijn.

Doktersassistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.
.
U kunt, uitsluitend op afspraak, bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk en 24 uurs bloeddrukmeting
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • plaatsen van injecties
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • verstrekken van informatiefolders
 • ECG (hartfilmpje) maken
 • doppler onderzoek bij perifeer vaatlijden

POH Somatiek

Wij werken in deze praktijk graag aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Gezien de hoge zorgvraag en werkdruk in de praktijk worden onderzoeken vaak niet volledig uitgevoerd en blijft te weinig tijd over voor goede uitleg en voorlichting. Bij mensen met diabetes, hoge bloeddruk of astma en copd gaat het vaak niet zozeer om klachten als wel om de juiste instelling op medicijnen, goede meetwaarden en leefstijl.  Het is gebleken dat door controle van de praktijkondersteuner beter aan alle aspecten van de behandeling wordt voldaan. We vinden deze ondersteuning dus een belangrijke aanvulling op onze huisartsenzorg.
.
Iedereen met diabetes, hoge bloeddruk of astma/copd kan een afspraak maken bij de praktijkondersteuner. U kunt dit eventueel met de huisarts overleggen. De huisarts kan in enkele gevallen redenen hebben om iemand liever onder eigen controle te houden, bijvoorbeeld omdat er zich meerdere problemen tegelijkertijd voordoen.

POH GGZ

Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.
De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg.
U kunt onder andere terecht voor:
.
◦ sombere of depressieve stemmingen / gevoelens; spanningsklachten, stress; angstgevoelens;
◦ problemen rondom verlies;
◦ lichamelijk onverklaarbare klachten (bijvoorbeeld hartbonzen, pijn, plotselinge zweetaanvallen, benauwd zijn, slecht slapen of concentreren, moe zijn)
◦ relatieproblemen met uw partner en/of kinderen;
◦ verslavingsproblematiek
◦ slaapproblemen

POH Ouderenzorg

De Praktijkondersteuner-Ouderenzorg (POH-O) ondersteunt de huisarts bij de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. Tijdens het gesprek wil de POH-Ouderenzorg graag van u horen hoe het met u gaat. Als bepaalde dingen niet zo goed gaan, dan kan de POH-O daar samen met u iets aan doen voordat er grote(re) problemen ontstaan. Op deze manier willen de huisarts en de POH-O u ondersteunen. Samen streven we ernaar dat u zo lang mogelijk op een prettige manier kunt leven en zelfstandig kunt blijven wonen. U bent daarbij de leidende persoon.

 

Voor wie is de POH-Ouderenzorg?

De POH-Ouderenzorg is beschikbaar voor iedereen vanaf 75 jaar die ondersteuning of begeleiding van de huisarts en/of andere zorgverleners kunnen gebruiken bij het zelfstandig wonen.

 

Wat doet de POH-Ouderenzorg?

De POH-Ouderenzorg komt u thuis bezoeken voor een gesprek. Aan de hand van een vragenlijst bespreekt de POH-O verschillende dingen met u, zoals uw gezondheid, medicijngebruik, eet- en drinkgewoonten. Daarnaast zal de POH-O ook met u bespreken hoe actief en mobiel u bent, of u wel eens dingen vergeet en of u zich wel eens eenzaam voelt. Ook komt de veiligheid in en rond huis tijdens het gesprek aan de orde. Het eerste gesprek duurt ongeveer 30-45 minuten.

 

Wat gebeurt er na het gesprek?

De POH-Ouderenzorg bespreekt de uitkomsten van het eerste gesprek met uw huisarts. Naar aanleiding van het gesprek wordt bepaald of verdere begeleiding van de POH-O of inzet van andere zorgverleners nodig is. Hierbij kunt u denken aan een thuiszorgorganisatie, fysiotherapeut, diëtiste of welzijnsorganisaties.

Call Now Button
Translate »