Praktijkinformatie

Algemene informatie

Sinds november 2015 is huisartsenpraktijk de Bres gevestigd in het Medisch Centrum Bredeweg, het voormalige Kadastergebouw aan de Bredeweg. Na een grondige verbouwing beschikken we over een modern uitgeruste, ruim opgezette praktijk, die aan alle eisen van de tegenwoordige tijd voldoet.
.
Het pand is centraal gelegen in Roermond, tegenover het Laurentius Ziekenhuis.
De praktijk bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw, is makkelijk te bereiken en rollator- en rolstoelvriendelijk. U kunt gratis (de eerste anderhalf uur) op het terrein van de praktijk parkeren.
.
Wij hopen dat u alle informatie op de website kunt vinden maar mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze praktijk. Wij staan u graag te woord.
.
Onze praktijk is HaZo24 gecertificeerd, een keurmerk voor het leveren van deskundige zorg met oog voor kwaliteit, innovatie en doelmatige zorg.

Praktische informatie

Op dit moment kunnen we helaas geen nieuwe patiënten in onze praktijk inschrijven. Op het moment dat dit wel weer mogelijk is, zal dat op deze pagina worden vermeld.

 

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Van 10.30-11.30 uur en van 13.00-14.00 uur is de praktijk uitsluitend voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar.

 

Voor veel praktische zaken kunt u gebruik maken van de webapp (patiëntenportaal), zoals om

 • Zelf een afspraak te maken bij uw huisarts. (Tijdelijk hebben we deze mogelijkheid echter uitgezet vanwege de Coronamaatregelen.)
 • Een E-consult aan te vragen (vraag stellen via email consult)
 • Uw medicatie te herhalen (alleen chronische medicatie)
 • Uitslagen van bloed te bekijken
 • Uw dossier in te zien

 

Voor een uitgebreide uitleg over het gebruik van de webapp (patiëntenportaal), kunt u de handleiding raadplegen via deze link: Uitleg webapp

 

Afspraak maken

Wanneer u een bezoek aan de dokter wilt brengen, kunt u telefonisch een afspraak maken (0475-331100). De doktersassistente zal u vragen om meer informatie om uw hulpvraag te verhelderen en zal soms zelf advies kunnen geven. Ook bestaat de mogelijkheid om online en afspraak te maken via de Webapp . (Tijdelijk is deze mogelijkheid echter uitgezet vanwege de Coronamaatregelen)

Ook voor een afspraak met de doktersassistente, zoals het laten uitspuiten van uw oren, uw urine nakijken e.d. dient u telefonisch een afspraak te maken. Op de pagina Ons Zorgaanbod/Dokterassistentes staat een opsomming van alle handelingen die de assistentes kunnen uitvoeren.
.
U kunt een huisbezoek aanvragen tussen 08.00 uur en 10.00 uur. Dit geldt uitsluitend voor patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen.

 • Een consult duurt gemiddeld 10 minuten. Vraag een dubbel consult indien u denkt meer tijd nodig te hebben of meer dan één medisch probleem wilt bespreken.
 • Voor eerste hulp bij ongelukken kunt u meteen terecht. Het is wel noodzakelijk om dit eerst telefonisch te overleggen, zodat u de beste hulp krijgt op dat moment.
 • Sommige vragen kunnen, in overleg met de doktersassistente, telefonisch worden beantwoord. U belt dan zelf na een bepaalde tijd, die samen met u is afgesproken, terug.

Bij afwezigheid van uw eigen huisarts wordt de zorg voor u overgenomen door het huisartsenteam van onze praktijk.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u bestellen via de Webapp of telefonisch via het algemene nummer van de praktijk:  0475-331100 optie 2 in het keuzemenu. Dit is dag en nacht bereikbaar.

 1. Spreek na de piep eerst uw naam en geboortedatum in.
 2. Daarna naam, dosering en gebruik van het geneesmiddel.
 3. Tenslotte de naam van uw apotheek.

Voor nieuwe medicijnen die nog niet eerder door ons zijn voorgeschreven, neemt u contact op met de doktersassistente. .
Alle informatie die u in onze formulieren invult zal met uiterste vertrouwelijkheid worden behandeld.

Foto in dossier

Om de veiligheid te verbeteren vragen wij van al onze patiënten die ons bezoeken eenmalig om een foto te laten maken. Deze foto wordt opgenomen in uw medisch dossier.
Een belangrijk voordeel van het gebruik van de pasfoto is uw arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent.
.
Hoe gaat dit in zijn werk?
.
Wij vragen u tijdens of na uw afspraak met de arts of er van u een foto genomen mag worden. Er wordt dan naar een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs) gevraagd. Daarna wordt een pasfoto van u gemaakt en geplaatst uw dossier. Meestal kan de pasfoto direct aan de balie worden gemaakt.
.
Privacy
.
Alleen uw eigen huisarts en degene die in zijn/haar opdracht werkt, mag in uw medisch dossier kijken. Huisartsenpraktijk de Bres heeft organisatorische en technische maatregelen getroffen om zorg te dragen dat uw foto alleen gebruikt wordt voor het doel waarvoor hij gemaakt is. We voldoen hiermee aan de Wet bescherming persoonsgegevens, waardoor uw privacy gegarandeerd is.
.
Mag ik weigeren?
.
Ja, u bent niet verplicht een pasfoto te laten maken. Wilt u dit dan aangeven aan degene die u de vraag stelt? Als u geen foto wenst te laten maken, heeft dat wel tot gevolg dat u zich steeds wanneer dit door een medewerker wordt gevraagd zult moeten kunnen legitimeren. Hiervoor is een geldig legitimatiebewijs vereist. Wij hopen echter dat u wel mee wilt doen. Het maken van een pasfoto is een belangrijke maatregel om de patiëntveiligheid te verbeteren. We danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Adres- en andere wijzigingen

Gelieve wijzigingen in persoonsgegevens door te geven via de Webapp of aan de assistente.

Wat mogen we van elkaar verwachten?

U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen.
Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt. We willen graag de volgende afspraken met u maken:

 • Wij helpen u zo snel mogelijk.
 • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
 • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt er een aantekening in onze administratie.
 • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kan de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden.
 • Respecteer de privacy van onze patiënten en maak geen foto’s of filmpjes.
 • Mobiel bellen mag maar houd rekening met anderen en zet uw telefoon op stil.
 • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
 • Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 • Wanneer u graag geluidsopnames van het consult wilt maken verzoeken wij u dit vooraf te melden.
de Bres huisarts
Een klacht over onze praktijk?

Een klacht

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Vanzelfsprekend doen de medewerkers van onze praktijk er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen.
.
Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de gang van zaken en geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus genomen bent, onheus bent bejegend of u zijn andere tekortkomingen in onze praktijk opgevallen.
.
Wij willen dat dan zo snel mogelijk met u bespreken om zodoende hiervan te leren of zaken te verbeteren. Samen kunnen wij proberen tot een goede afhandeling te komen.
.
Indien wij hier echter niet in slagen, dan kunt u zich voor een onafhankelijk oordeel wenden tot:

Stichting en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Tel: 088-0229100
.
Via de website kunt u meer informatie vinden over de SKGE en het formulier ‘Indienen klacht’ invullen en verzenden

Verrichtingen

Plaatsen anticonceptiespiraal
.
Overweegt u de spiraal als anticonceptiemiddel? Dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de assistente. Zij zal allereerst een afspraak inplannen voor een informatiegesprek bij een van de vrouwelijke huisartsen, waarna de afspraak voor de daadwerkellijke plaatsing kan worden ingepland.
.
Wrattenspreekuur
.
Het wrattenspreekuur is wekelijks op de woensdagmiddag. Voor het aanstippen van wratten kunt een afspraak maken bij de assistente. 

Op reis? Maak een afspraak met dokter Joziasse

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl

reisprik logo
reisprik
thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.

De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 45,-

rijbewijskeuring
Call Now Button
Translate »