Corona vaccinatie in de praktijk

De vaccinaties tegen COVID-19 vorderen gestaag.

We hebben in week 8 als eerste de mensen gevaccineerd die geboren zijn in 1956 en 1957 en de mensen met een BMI hoger dan 40. In week 20 krijgt deze groep hun 2e vaccinatie

Vanaf week 17  worden de mensen gevaccineerd uit de overige leeftijdscategorieën die in aanmerking komen voor de vaccinatie bij de huisarts. De tweede prik voor deze groep zal in week 30 worden gezet. U krijgt een uitnodiging met een locatie, datum en een tijd. Hier kan helaas niet worden afgeweken i.v.m. de beperkte houdbaarheid van het vaccin. Het RIVM bepaalt welke groep en welk vaccin wij moeten toedienen. Hier is dus geen keuze in. De vaccinaties vindt plaats in onze eigen praktijk.

Iedereen tussen de 18 en 60 jaar, die voldoet aan de medische indicaties die door het RIVM zijn bepaald, krijgt tussen 4 en 18 mei een uitnodiging van ons om een afspraak te maken bij de GGD om daar gevaccineerd te worden.

Bent u nog niet opgeroepen, dan valt u buiten de selectie die het RIVM nu heeft opgesteld. U bent dan later aan de beurt.

Op het moment dat het duidelijk is wanneer de volgende groep aan de beurt zal zijn, wordt dit hier meegedeeld.

Kijk op thuisarts.nl of Rijksoverheid.nl voor meer informatieCall Now Button
Translate »